9 min

Framtidens personliga tränare!

Om du äntligen skulle få bygga ditt drömbadrum, hade du anlitat en plattsättare som gått en onlinekurs i plattsättning? Varför resonerar vi annorlunda kring kompetens när det gäller PT's? Nu väljer The Academy att ta täten för att höja kompetensen i PT-branschen!
Mikaela

The Academy och vår systerskola AFPT i Norge har över 50 års samlad erfarenhet av att utbilda personliga tränare och har sedan start värderat en stor andel lärarledda timmar under utbildningarna.

Under de senaste 10 åren har PT-ansvariga på Svenska gym vittnat om en kompetensmässig förändring hos de nyexaminerade personliga tränare de möter,  specifikt PT’s som valt att gå en onlineutbildning. PT-yrket är ett hantverksyrke och bygger på praktisk kompetens som ska bemästras av tränaren, något som per definition blir svårare att lära sig utan praktisk undervisning. 

 

Jag arbetade själv för Sveriges största träningskedja för 10 år sedan och byggde starka PT-team. På den tiden var det inte ett problem för mig som ledare i gym-branschen att rekrytera en duktig tränare. Det fanns bara en utbildning då, den vi idag kallar för PT PRO och bygger på att vi kompetensutvecklar eleverna tillsammans med lärarna direkt i den miljö där de ska jobba. När de kom till oss på klubben var det väl förberedda på just det. 

Hands-On Learning: Att Bli Mer än en Bokkunnig Tränare

Att delta i en personlig tränarutbildning praktiskt innebär att man får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i verkliga situationer. Genom att arbeta direkt med en lärare får man omedelbar feedback och vägledning. Detta gör det möjligt att förstå de subtila nyanserna i träning och att anpassa sig till olika klienters behov och mål.  Digitala kurser kan i bästa fall generera en teoretisk grund att bygga vidare på, men kan med befintlig teknik inte ersätta den personliga interaktionen och den praktiska tillämpningen som är nödvändig för att bli en skicklig tränare. 

Hur många PT:s finns det på marknaden idag och hur går det för dem?  

Vi saknar riktiga data för PT-branschen när det kommer till viktiga KPI:er. För att fylla detta gap har jag utfört en egen analys, grundad på två huvudsakliga källor: intervjuer med PT-ansvariga på stora träningskedjor och en intern kundundersökning. 

I intervjuerna framkom det att ungefär 1000 personliga tränare är anställda på fem stora träningskedjor i Sverige. Av dessa 1000 är endast cirka 29 % anställda på heltid. Här finns en stor möjlighet för såväl kedjorna som den personliga tränaren att både öka intäkterna och få upp sysselsättningsgraden. 

Vidare ställdes frågan om hur lätt det är att rekrytera personliga tränare. Samtliga framhöll att det är utmanande att hitta tränare med önskad erfarenhet och särskilt rätt utbildning. Jag har också kunnat se en tydlig koppling mellan sysselsättningsgrad och krav på en praktisk PT-utbildning.

I vår interna undersökning har vi försökt fastställa huruvida de personliga tränare som vi har utbildat för närvarande arbetar inom yrket och huruvida de upplever att det är enkelt att hitta arbete. Av de som svarat upplevde 95 % att det var enkelt att få jobb som PT efter avslutat utbildning och 80 % jobbar fortfarande kvar i rollen.

Mats Sunebäck
”De sista årens rekrytering av PT har varit utmanande. Ansökningarna är många men den generella kompetensen är låg. Efterfrågan på marknaden har dock inte gått samma väg och idag sitter vi i en situation där en PT med rätt kompetens i princip kan välja arbetsplats” - säger Mats Sunebäck, PT-ansvarig på SATS.

Rätt karriärsrådgivning är avgörande 

Under min roll som Sverigechef för The Academy har jag haft förmånen att interagera med våra framtida studenter genom säljsamtal och karriärsrådgivning. Genom dessa samtal har jag kategoriserat våra kunder i två huvudgrupper för att bättre förstå deras behov och utmaningar: de som har begränsad kunskap om utbildningsalternativ, licenser och arbetsmarknadens krav på personliga tränare, och de som är välinformerade. Den första gruppen utgör huvuddelen av våra kunder, närmare bestämt 80%. Detta betonar det betydelsefulla arbete vi som skola har i att informera blivande elever rätt för att fatta välgrundade beslut.

Många gånger har konsumenterna snabbt blivit lockade av en digital annons för en online-utbildning för PT och tänkt "perfekt, det verkar bra” tills de förstår skillnaderna mer ingående genom samtal med oss på skolan, och i många fall ändrar de sina val till att välja en mer omfattande utbildning som PT PRO. Om denna information aldrig når konsumenten riskerar denne att bli en av alla de PT’s som först när de söker jobb inser att den utbildning de betalat för inte kvalificerar för jobb på majoriteten av de stora kedjorna i Sverige. 

Detta understryker vikten av att förmedla den verkliga bredden av utbildningsalternativ för att säkerställa att studenter gör välgrundade val för sin framtida karriär inom personlig träning. 

Så, vad krävs egentligen framöver?

 Min analys av ovanstående data och personliga observationer ger mig än större övertygelse om att The Academy även framöver ska fortsätta i den riktning vi rört oss sedan start. Vi behöver tillsammans ta ansvar för en professionell framtid för kommande generationer av personliga tränare. Vår vision är att skapa en stabil karriärväg för våra elever genom rätt utbildning, och jag vill betona vikten av att integrera träning i kommunikation, marknadsföring och försäljning. Att vara personlig tränare handlar inte enbart om att vara duktig på att träna klienter, utan utgörs till stor del av försäljning. Därför måste eleverna få träna på att genomföra säljsamtal och coacha andra i den miljö där de kommer att arbeta. På samma vis är det extremt viktigt att arbetsgivarna tar ”lead” och har ett väl genomtänkt system för att coacha och följa upp nya PT:s från dagen de påbörjar sin anställning. Om ett större fokus skulle läggas på ledarskap  och “train the trainer”-området är jag övertygad om vi skulle se en betydande ökning i andelen heltids-PT’s på gymmen. 

Vänder vi blicken framåt ser vi att intresset för hälsa och träning är större än någonsin. Många är nyfikna på att lära sig mer för sin egen skull eller att ta steget in i hälsobranschen, men är osäkra på om de ska satsa på en karriär som personlig tränare. För dessa personer kan en PT Online-utbildning vara ett passande alternativ, särskilt om de i ett senare skede har möjlighet att bygga vidare på utbildningen (likt det upplägg vi lanserat på skolan, där man endast betalar mellanskillnaden om man väljer att komplettera sin online-utbildning oavsett vilken skola man utbildat sig på). 

För mig är det en självklar del av servicen att informera blivande elever om innebörden av de olika alternativ de har att välja mellan, men jag är övertygad om att vi skulle kunna höja kompetensläget i branschen om informationen nådde eleverna redan innan de tar kontakt med oss. 

Om vi återvänder till plattsättaren, läser jag att det krävs ett bygg- och anläggningsprogram följt av 1,5 år som lärling för att få arbeta inom området. 

Jag ser fram emot att  fortsätta jobba hand i hand med Almega Friskvårdsföretagen (som ger ut den nationella FRISK-licensen) och alla stora arbetsgivare som kräver FRISK-licens för att utveckla och höja kompetensnivån genom kvalitativa PT-utbildningar.

Publisert: 22.02.2024 KL. 03:10
Kategori: Blogg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, artiklar, tips, nya kurser/utbildningar och mycket mer.

* Genom att ge oss dina kontaktuppgifter accepterar du vår Personuppgiftspolicy.
 

Våra partners

The Academy