4 min

Hur ofta bör man väga sig?

Många är vi som har uppmanat till att "slänga ut vågen" men går vi då miste om positiva effekter av att väga sig? I den här artikeln kommer vi att ta upp vad forskningen säger om vägning, dess frekvens och effektivitet.

Vågen är en relativt osäker mätmetod på kort sikt eftersom den påverkas av många faktorer, som till exempel hur stor volym mat du åt dagen innan, hur mycket du har druckit, saltintag, hur mycket vätska du har i kroppen, med mera. Därför kan det vara bra att använda flera mätmetoder, som att mäta omkretsen av olika kroppsdelar, att kläderna blir lösare och att jämföra bilder.

Det är många som har starka känslomässiga kopplingar till vad vågen visar. Bör de väga sig lika ofta som de som inte ger vågens siffror samma betydelse? Bör de väga sig överhuvudtaget?

En studie från 2015 drar slutsatsen att "att väga sig varje dag ledde till större risk för viktkontrollbeteenden och triggade större viktnedgång jämfört med att väga sig färre dagar i veckan. Detta indikerar daglig vägning som ett effektivt viktnedgångsverktyg." (1). De som vägde sig varje dag gick alltså ner mer i vikt än de som inte vägde sig varje dag.

En genomgång av litteraturen från 2014 av Pacanowski och kollegor (2) anser att även om frekvent vägning kan vara en effektiv strategi bör man vara försiktig med potentiella negativa effekter som det kan ha på individer som kan vara sårbara för ätstörningar eller som har en ansträngd relation till mat. Daglig vägning kan alltså ha positiva effekter för vissa när det gäller både viktnedgång och viktkontroll, men det kan ha mycket negativa utfall för andra.

Detsamma gäller för ungdomar enligt en studie från 2016: Att väga sig kan vara ett bra verktyg för många, men det kan också utgöra en betydande risk för de som är mottagliga för depression och ätstörningar (3).

En samlad studie som undersökte de psykologiska implikationerna av att väga sig själv (4) drar slutsatsen:

"Generellt var självvägning inte associerad med negativa psykologiska resultat, men det fanns en liten, negativ association mellan självvägning och psykologisk funktion. Resultaten stöder också tidigare översikter som visar att självvägning har en annan effekt på psykologiska faktorer bland vissa individer och i vissa situationer. I synnerhet tyder våra resultat på att självvägning är mer benägen att vara associerad med negativa psykologiska utfall bland yngre deltagare, normalviktiga deltagare, de som har tappat i vikt och när självvägning inte ingår som en del av en större intervention."

Slutsatsen

Det verkar som om svaret inte är helt svart eller vitt. Frekvent och daglig vägning kan vara ett användbart verktyg för många som vill gå ner i vikt och/eller förhindra viktuppgång. Ändå bör man vara försiktig. Individer med en ansträngd relation till mat, ätstörningar och/eller starka känslomässiga kopplingar till sin vikt bör kanske avrådas från att väga sig överhuvudtaget. Det finns många andra parametrar som kan användas för att mäta framsteg. Personer som arbetar med att hjälpa andra att gå ner i vikt bör kanske anpassa sina vägnings- och mätinstruktioner efter vilka individer de har som kunder och noggrant undersöka de tidigare erfarenheterna som kunderna har när det gäller viktnedgång.

Referenser

  1. Steinberg DM, Bennett GG, Askew S, Tate DF. Weighing every day matters: daily weighing improves weight loss and adoption of weight control behaviors. J Acad Nutr Diet. 2015;115(4):511–518. doi:10.1016/j.jand.2014.12.011
  2. Pacanowski CR, Bertz FC, Levitsky DA. Daily Self-Weighing to Control Body Weight in Adults: A Critical Review of the Literature. Sage Open. 2014;4(4):1–16. doi:10.1177/2158244014556992
  3. LaRose JG, Lanoye A, Tate DF, Wing RR. Frequency of self-weighing and weight loss outcomes within a brief lifestyle intervention targeting emerging adults. Obes Sci Pract. 2016;2(1):88–92. doi:10.1002/osp4.24
  4. Benn Y, Webb TL, Chang BP, Harkin B. What is the psychological impact of self-weighing? A meta-analysis. Health Psychol Rev. 2016;10(2):187–203. doi:10.1080/17437199.2016.1138871
Publisert: 12.03.2024 KL. 11:15
Kategori: Blogg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, artiklar, tips, nya kurser/utbildningar och mycket mer.

* Genom att ge oss dina kontaktuppgifter accepterar du vår Personuppgiftspolicy.
 

Våra partners

The Academy